+48 61 437 78 85
MENU

Mastitis

Wyniki badań dotyczących czynników etiologicznych zapaleń gruczołu mlekowego (mastitis) u krów wskazują na około 150 gatunków mikroorganizmów z których ponad 100 opisano w Polsce .Wśród bakterii w wywoływaniu mastitis u krów dominują gronkowce kogulazododatnie (Staphylococcus aureus) oraz gronkowce koagulazoujemne (CNS), paciorkowce bezmleczności (Str .agalactiae) oraz paciorkowce środowiskowe. Istotną rolę w zakażeniach odgrywają również bakterie z grupy Coli , mykoplazmy ,grzyby drożdżopodobne ,glony (Prototheca zopfii) a także wirusy – P13, FMD ,BHV!,BHV4. (Malinowski -2009).

W przeciwieństwie do klinicznych postaci mastitis,  podkliniczne są głównym problemem  ekonomicznym dla producentów mleka i higienicznym dla przetwórstwa mleczarskiego. Postacie podkliniczne zapalenia gruczołu mlekowego są odpowiedzialne za 70 % strat ekonomicznych, które są  konsekwencja mastitis u krów. Z przypadków podklinicznych postaci mastitis  najczęściej izolowane są szczepy należące do gatunków: Staphylococcus aureus, Staphylococcus  epidermidis, Streptococcus agalatiae i Streptococcus uberis.

W zwalczaniu podklinicznych postaci mastitis i istotną rolę odgrywa wzmocnienie mechanizmów odporności humoralnej i komórkowej oraz podniesienie  reaktywności układu immunologicznego poprzez działanie czynników immunomodulacyjnych. Immunomodulatory w przebiegu mastitis wspomagają  proces immunizacji czynnej do której dochodzi poprzez kontakt z drobnoustrojami wywołującymi zapalenie gruczołu mlekowego. Immunomodulacja może być stymulowana przy udziale substancji o pochodzeniu naturalnym. Działanie tych substancji polega na pobudzeniu działania układu odpornościowego poprzez nasilenie procesu fagocytozy, pobudzenie leukocytów do działania związków przeciwbakteryjnych i przeciwwirusowych.

Immunomodulatory naturalnego pochodzenia są w stanie również hamować adsorpcję bakterii do komórek wrażliwych gospodarza poprzez blokadę receptorów komórkowych patogenów.

Mastilep jest przykładem preparatu zawierającego  aktywne składniki takich roślin jak Glycyrrhia gabra, Cedrus deodra, Curcuma longa, który jest stosowany w immunologicznej profilaktyce mastitis u krów. Wyniki badań naukowych dotyczące stosowania Mastilepu w ciągu 5 dni u krów  z podkliniczną postacią mastitis  wskazują na wzrost poziomu limfocytów o około 10 % a indeksu fagocytarnego o około 7 %. Uzyskane wyniki wskazują na aktywację drugiej i trzeciej linii obrony antydrobnoustojowej gruczołu mlekowego poprzez immunostymulację. Obserwacje związane z zastosowaniem preparatu Mastilep w profilaktyce mastitis wskazują na jego pozytywne działanie związane ze wzmocnieniem wyściółki keratynowej poprze  utrzymanie jej spójności. Efektem tego jest również podniesienie odporności miejscowej związanej z pierwszą linią obrony. Dane piśmiennictwa dotyczące badań nad stosowaniem preparatu Masilep wskazują na jego pozytywny wpływ na poprawę jakości mleka związaną z obniżeniem poziomu komórek somatycznych, pH a także przywrócenie prawidłowego profilu biochemicznego mleka.

Liczni autorzy wskazują na możliwość poprawy skuteczności leczenia klinicznych postaci mastitis poprzez zastosowanie preparatu Mastilep jako terapii podtrzymującej. Pozytywne efekty uzyskane po zastosowaniu Mastilepu w profilaktyce i terapii podklinicznych i klinicznych postaci mastitis  pozwalają zastosować ten preparat w programach zwalczania mastitis.

FARMWET
GASTROGOLD
Końskie zdrowie w najlepszej dawce!
SPRAWDŹ
PARTNERZY
CERTYFIKATY
© Farmwet. Wszystkie prawa zastrzeżone.