Rodzina VIlofarm

 

NOWA LINIA FARMWET – RODZINA VILOFARM

Mając na uwadze dobro zwierząt i hodowców, wprowadziliśmy do oferty nową rodzinę produktów – VILOFARM. Głównym zadaniem Rodziny Vilofarm jest maksymalizacja produkcji i jednocześnie dbanie o zdrowie i dobrostan krów na każdym etapie cyklu mleczności.

 

VILOFARM MILK

ZWIĘKSZA MLECZNOŚĆ

Do codziennych problemów wpływających na obniżenie produktywności oraz jakość mleka możemy zaliczyć:

  • mastitis – zwiększenie poziomu komórek somatycznych 
  • słabą jakość kiszonek
  • zaburzenia bilansu energetycznego, występowanie ketozy
  • zaburzenia pH żwacza, występowanie kwasicy.

VILOFARM MILK to unikalna mieszanina produktów przetworzenia ziół, które stymulują apetyt i wykorzystanie paszy poprzez poprawę funkcji trawiennych.

Czytaj więcej

Vilofarm Milk
VILOFARM BUFOR

BIOLOGICZNY BUFOR

Jednym z problemów metabolicznych związanych ze żwaczem jest kwasica. Problemy z kwasicą mogą wystąpić w pierwszym okresie laktacji oraz w środku laktacji.

PROBLEM W PIERWSZYM OKRES LAKTACJI
1. Żywienie niskim poziomem energii oraz małą ilością łatwo fermentowanej skrobi wpływa na redukcję ilość bakterii korzystnych, przekształcających skrobię w LKT (powstaje nadmiar kwasu mlekowego).
2. W okresie zasuszenia następuje redukcja brodawek śluzowych żwacza i powierzchni wchłaniania.
PROBLEM W ŚRODKU LAKTACJI
1. Zbyt duża ilość pasz treściwych
2. Wzrost bakterii produkujących kwas mlekowy, tj Streptococcus bovis.

VILOFARM BUFOR jest zintegrowaną mieszaniną standaryzowanych produktów przetworzenia ziół, które kompleksowo regulują funkcje żwacza oraz sprawdzonych dodatków funkcjonalnych.

Czytaj więcej

VILOFARM BUFOR
VILOFARM TOXI

NIWELOWANIE MIKOTOKSYN

Mikotoksyny – toksyny produkowane przez różnego rodzaju grzyby
Skutki narażenia na mikotoksyny:
ODPORNOŚĆ
spadek odporności wpływa na wzrost zapadalności na infekcje
mastits
ROZRÓD
problemy z rozrodem
MLEKO
zmniejszenie produkcji mleka
aflatoksyna może przechodzić do mleka
WĄTROBA

VILOFARM TOXI innowacyjna i wielokierunkowa specjalna formuła opracowana do stosowania dla bydła uwzględniająca specyfikę tego gatunku. Składa się z wyselekcjonowanych produktów przetworzenia ziół, wpływających na zwalczanie mikotoksyn oraz zbuforowanych kwasów organicznych, miedzi, HSCAS i MOSu.

Czytaj więcej

 

VILOFARM TOXI
Farmwet LINIA VILOFARM

NATURALNIE ZDROWE STADO. 

 

POKAŻ PRODUKTY