+48 61 437 78 85
MENU

RESPZZ płyn – doniesienie z terenu

RESPZZ płyn. Wiedza naukowa, a nie marketingowe hasła. W ostatnim okresie firma FARMWET wprowadziła na rynek kolejny preparat dla drobiu, którego efektywność  w profilaktyce  problemów z górnymi drogami oddechowymi, potwierdzono zarówno  w badaniach naukowych, jak i  w praktyce.  Tak jak  w przypadku wielu innych produktów tej firmy jest to rozwiązanie wyróżniające się skutecznością i jakością […]

RESPZZ płyn. Wiedza naukowa, a nie marketingowe hasła.

W ostatnim okresie firma FARMWET wprowadziła na rynek kolejny preparat dla drobiu, którego efektywność  w profilaktyce  problemów z górnymi drogami oddechowymi, potwierdzono zarówno  w badaniach naukowych, jak i  w praktyce.  Tak jak  w przypadku wielu innych produktów tej firmy jest to rozwiązanie wyróżniające się skutecznością i jakością w porównaniu z innymi  produktami na rynku.

RESPZZ płyn – tak brzmi nazwa nowego produktu – zanim został wprowadzony do sprzedaży w Polsce przeszedł szereg bardzo skrupulatnych badań i testów, które miały na celu określenie jego skuteczności    nie tylko w warunkach laboratoryjnych,  ale również i przede wszystkim w praktyce. Ponadto, tak  jak przy każdym produkcie firmy Farmwet, również i w przypadku preparatu Respzz opłacalność jego stosowania  została potwierdzona przez producentów drobiu.

 

Jednym z najpoważniejszych problemów  zdrowotnych u ptaków są choroby układu oddechowego, które występują w  każdym wiek. Czynnikami sprzyjającymi występowaniu tych jednostek chorobowych są uwarunkowania środowiskowe oraz  w coraz większym zakresie immunosupresja, której podłożem są nie tylko czynniki genetyczne, chorobowe, ale również żywieniowe, w tym mikotoksyny. W związku z ogólnym osłabieniem organizmu, które występuje w przebiegu tych chorób u ptaków często występują wtórne infekcje, w tym również w obrębie przewodu pokarmowego, co prowadzi do zwiększonych upadków oraz pogorszenia wyników produkcyjnych. Zasadnicze znaczenie dla układu obronnego dróg oddechowych u ptaków ma aparat śluzowo-rzęskowy, który tworzą urzęsiony nabłonek i komórki kubkowe produkujące śluz. Z tego względu w profilaktyce i leczeniu chorób układu oddechowego istotne znaczenie ma nie tylko eliminacja lub osłabienie patogenów, ale również szybka regeneracja uszkodzonych struktur układu oddechowego. Z tego względu wzrasta znaczenie  preparatów ziołowych, które wspomagają efektywne zwalczanie patogenów wywołujących choroby układu oddechowego, ale również    przyczyniają się do szybkiej regeneracji takich struktur jak aparat śluzowo-rzęskowy.  Tego typu preparaty są również bardzo efektywne w warunkach stresu termicznego zwiększając wydolność układu oddechowego, a przez to ogólną kondycję i produkcyjność ptaków. Takie działanie wykazuje preparat Respzz.

 

Pierwsze testy preparatu Respzz  przeprowadzone były za granicą, gdzie warunki pogodowe są dużo bardziej niekorzystne dla produkcji drobiarskiej, i gdzie przez większość roku występują upały z temperaturą ponad 30°C, a niekiedy dochodzi ona do 40°C. Ze względu powszechne występowanie chorób układu oddechowego oraz coraz częstsze występowanie podobnych temperatur w Polsce i problemów produkcyjnych wywołanych przez stres termiczny i niekorzystne warunki w kurnikach, firma Farmwet postanowiła potwierdzić skuteczność i opłacalność podawania preparatu  Respzz w naszym kraju.

 

Respzz ze względu na swój skład, a przede wszystkim jakość ekstraktów z ziół  (a nie substancji zapachowo-smakowych z przemysłu spożywczego) wykazuje wysoką skuteczność wobec takich patogenów jak  E. coli, Klebsiella pneumoniae, Staphylococcus aureus, Streptococcus sp. i Candida albicans dając tym samym gwarancję skuteczności w przypadku zwalczania problemów z górnymi drogami oddechowymi u drobiu wywoływanymi przez bakterie i grzyby.

W preparacie znajdują się ekstrakty ziołowe, tak dobrane aby uzyskać maksymalną skuteczności przy minimalnej dawce, dzięki wykorzystaniu efektu synergistycznego poszczególnych substancji czynnych.  Główne składniki preparatu Respzz, to ekstrakty  z takich roślin jak, lukrecja gładka, czosnek, eukaliptus, mięta pieprzowa, bazylia święta oraz tymol. Ekstrakty tych roślin zawierają szereg substancji o bardzo silnym działaniu biologicznym, w tym o działaniu przeciwbakteryjnym i przeciwgrzybiczym. Oprócz bezpośredniego oddziaływania na układ oddechowy substancje te działają korzystnie również na układ pokarmowy, chroniąc ptaki przed zaburzeniami trawienia i poprawiają wchłanianie składników pokarmowych z mieszanek paszowych. Dzięki szeregowi takich substancji jak monoterpeny, seskwiterpeny, fenole, cyneol  ptaki nie tylko mają lepszą wydolność oddechową, ale również są chronione przed stanami zapalnymi przewodu  pokarmowego.

Zasadniczo mechanizm działania produktu jest bardzo prosty: udoskonalenie i usprawnienie naturalnych mechanizmów obronnych układu oddechowego tj. rzęski, błona śluzowa i fagocyty. Odpowiednio dobrane substancje czynne w preparacie RESPZZ wspomagają i zwiększają skuteczność tych elementów odpowiedzialnych za sprawne przemieszczanie, przechwytywanie, pochłanianie i usuwanie cząsteczek kurzu i patogenów.

 

Szereg lekarzy specjalistów i naukowców z uczelni weterynaryjnych na stałe współpracujących z firmą Farmwet rozpoczęło testy latem. Część doświadczeń, były  to obserwacje terenowe, a część to badania naukowe  wykonane na uniwersytetach przyrodniczych, w ramach których analizowano różne aspekty mikrobiologiczne (z zakresu bakteriologii i  mikologii,  w tym wrażliwość różnych patogenów na substancje czynne zawarte w preparacie RESPZZ).  W podsumowaniu przeprowadzonych obserwacji i badań można stwierdzić, że ekstrakty z ziół wykazują aktywność wobec ziarniaków Gram-dodatnich, pałeczek Gram-ujemnych oraz grzybów drożdżoidalnych. Przy zastosowaniu techniki rozcieńczeń w podłożu agarowym przebadano preparat w proponowanych rozcieńczeniach wobec szczepów wzorcowych oraz wyizolowanych z materiału klinicznego. Wyniki badań przedstawiono w tabeli poniżej.

Dawka preparatu E. coli ATCC 8735 Staphylococcus aureus ATCC 6538 Candida albicans ATCC 10231 Streptococcus sp. Klebsiella pneumoniae Eschericha coli
Kurczęta brojlery (finiszer)

0,4 l/1000 l wody

++ + ++ + + ++
Kury nioski

0,45 l/1000 l wody

++ ++ +++ + ++ ++

 

Uzyskane wyniki badań oraz dane z piśmiennictwa potwierdzają działanie przeciwbakteryjne i przeciwgrzybowe badanego preparatu RESPZZ płyn – z firmy FARMWET oraz potencjalne możliwości zastosowania w leczeniu chorób dróg oddechowych u drobiu.

Prof. dr hab. Cezary Jacek Kowalski

UNIWERSYTET PRZYRODNICZY

Wydział Medycyny Weterynaryjnej

KATEDRA PRZEDKLINICZNYCH NAUK WETERYNARYJNYCH

Zakład Farmakologii

20-033 Lublin, ul. Akademicka 12

 

 

Produkt Respzz potwierdził swoją bardzo wysoką skuteczność we wszystkich badaniach. Oto niektóre komentarze pochodzące od lekarzy weterynarii – specjalistów chorób drobiu:

„Mimo wysokiej temperatury oraz niedoboru tlenowego nie stwierdzono skazy moczanowej i beztlenowca, co było ewenementem terapeutycznym.”

„Pierwszy raz zastosowałem Respzz w terapii łączonej w stadzie brojlerów kurzych z grzybicą. W ciągu  5 dni doszło do zredukowania upadków do stanu sprzed zachorowania. Ptaki osiągnęły zakładane wskaźniki produkcyjne na koniec tuczu.”

„Stado pod koniec tuczu miało objawy mykoplazmozy i kolibakteriozy. Zamiast antybiotyku ze względu na brak karencji zdecydowałem się podać Respzz przez 4 dni wymiennie z zakwaszaczami, co 12 godzin. Stado uległo wyleczeniu, a hodowca podkreśla, że masa końcowa i FCR były lepsze niż w podobnych przypadkach leczonych antybiotykami.”

„W miesiącu wrześniu dokonano terapii (zaawansowana mykoplazmoza) w dwóch obiektach kur niosek wchodzących w nieśność, podano oxytetracyklinę z potencjalizatorem w postaci RESPZZ, uzyskując rewelacyjny efekt terapeutyczny już po 5 dniach z wyjątkową zwyżką nieśności i zanikającymi upadkami.”

„Masa ciała brojlerów kurzych w kontrolowanych obiektach, gdzie podawano RESPZZ, w szóstym tygodniu życia była większa o 100-170 g, a liczba upadków spadała drastycznie, np. 30 szt. w 1 dniu, 20 szt. w 2 dniu, 12 szt. w 3 dniu, 8 szt. w 4 dniu. Preparat podawano tylko 3 dni, a efekt utrzymywał się dłużej. ”

„Ze względu na wysoką skuteczność w stresowych warunkach klimatycznych preparat zalecam do szerokiej terapii lekarskiej”

RESPZZ płyn. Wiedza naukowa i potwierdzona skuteczność, a nie marketingowe hasła.

FARMWET
GASTROGOLD
Końskie zdrowie w najlepszej dawce!
SPRAWDŹ
PARTNERZY
CERTYFIKATY
© Farmwet. Wszystkie prawa zastrzeżone.